10 DIVNIH PRIMERA UPOTREBE VEŠTAČKE INTELIGENCIJE (AI) ZA OPŠTE DOBRO

Jedna od mnogih prednosti korišćenja veštačke inteligencije (AI) jeste da nam pomogne da sagledamo društvene probleme iz drugačije perspektive. Iako je bilo puno buke o tome kako AI može da se zloupotrebi, mi ne smemo da previdimo mnogo načina na koji AI može da se koristi za dobro. Naša globalna pitanja su složena, a AI nam pruža dragoceno sredstvo za povećanje lјudskih napora da bismo pronašli rešenja za uznemirujuće probleme. Evo 10 najbolјih načina na kojima se veštačka inteligencija koristi za dobro.

Cancer Screening

Veštačka inteligencija, pokrenuta algoritmima dubokog učenja, već se koristi u zdravstvu. Konkretno, AI-ove mogućnosti snimanja su obećavajuće za identifikaciju raka i skrining, uklјučujući i rak dojke. Veštačka inteligencija takođe se koristi za predviđanje razvoja bolesti širom zdravstvene mreže. Grupa na planini Sinaj koristila je AI algoritme zasnovane na dubokom učenju da prognoziraju razvoj bolesti sa 94% tačnosti, uklјučujući rak jetre, rektuma i prostate. Zahvalјujući objavlјenim istraživanjima o raku, kliničkim ispitivanjima i razvoju lekova, postoji mnoštvo podataka kojima AI može da pomogne da se preispita i da se zatim usmere donošenja odluka u zdravstvu.

10 primera veštačke inteligencije

Spasite pčele

Jeste li znali da se u The World Bee Project  koristi veštačka inteligencija za spašavanje pčela? Globalna populacija pčela je u opadanju, i to je loša vest za našu planetu i naše snabdevanje hranom. U partnerstvu s Oracle-om, The World Bee Project se nada da će naučiti kako da se pomogne pčelama da prežive i napreduju prikuplјanjem podataka putem senzora za internet stvari, mikrofona i kamera na košnicama. Podaci se zatim prenose u cloud i analizira ih veštačka inteligencija kako bi se identifikovali obrasci ili trendovi koji bi mogli da usmere rane intervencije kako bi pčele preživele. Na kraju, veštačka inteligencija olakšava delјenje informacija u realnom vremenu na globalnom nivou i preduzimanje akcija za spašavanje pčela.

10 primera veštačke inteligencije

Alati za osobe sa invaliditetom

Još jedan način na koji se veštačka inteligencija koristi za dobro je pomoć osobama sa invaliditetom da ih prevaziđu. Huawei je pomoću AI i proširene stvarnosti stvorio StorySign, besplatnu mobilnu aplikaciju koja pomaže gluvoj deci da nauče da čitaju prevodeći tekst u jezik znakova. Kompanija je takođe stvorila Track.Ai, jednostavan za upotrebu, pristupačan uređaj koji može da identifikuje vidne poremećaje kod dece, tako da lečenje može da počne pre nego što poremećaji izazovu slepilo. Facing Emotions, još jedna AI aplikacija koju je stvorio Huawei, prevodi emociju u kratke i jednostavne zvuke. Aplikacija procenjuje emociju koju vidi na tuđem licu kako bi slepim lјudima pomogla da „vide“ emociju osobe sa kojom razgovaraju. Aplikacija koristi zadnju kameru na telefonu za procenu nosa, usta, obrva i očiju i veštačku inteligenciju kako bi analizirala izraz na tim crtama lica i kakve emocije prenose – prezir, bes, strah, gađenje, tugu, sreću i iznenađenje.

Storysign Huawei
Promena klime

Možemo da postignemo ogroman napredak u rešavanju jednog od najvećih svetskih problema uz podršku veštačke inteligencije. Klimatske promene su ogroman problem, ali nekoliko misaonih lidera u AI i mašinskom učenju veruje da bi tehnologija mogla da se izbori sa time. Mašinsko učenje može da pobolјša klimatsku informatiku – algoritmi mašinskog učenja pokreću oko 30 klimatskih modela koje koristi Međuvladin panel za klimatske promene. Veštačka inteligencija takođe može da pomogne u obrazovanju i predviđanju uticaja klimatskih promena na različite regione. Istraživači sa Montrealskog instituta za učenje algoritama (MILA) koriste GAN-ove (generativne sporedne mreže) kako bi simulirali oštećenja jakih oluja i porast nivoa mora.

10 primera veštačke inteligencije

Zaštita divlјih životinja

Drugi način na koji AI treba da radi na planeti je u naporima očuvanja i omogućava konzervativcima sa nedovolјno finansiranim mogućnostima da jeftino analiziraju podatke. Tim sa Projekta oporavka ugroženih morskih ptica Kauai sa Univerziteta na Havajima koristio je AI da analizira 600 sati zvuka kako bi otkrio broj sudara između ptica i dalekovoda. U drugom pokušaju da se zaustavi pad ugroženih vrsta korišćenjem AI, Centar za veštačku inteligenciju u društvu Univerziteta Južne Kalifornije koristi bespilotno leteće vozilo kako bi uočio lovokradice i locirao životinje. Podaci prikuplјeni od strane bespilotnih letelica šalјu se nazad da bi se analizirali alatima za mašinsko učenje koji koriste teoriju igara da bi pomogli predviđanju aktivnosti lovokradica i životinja. AI takođe koriste Wild Me i Microsoft da automatski prepoznaju, evidentiraju i prate ugrožene životinje poput kitova analizirajući fotografije koje lјudi prenose na Internet.

10 primera veštačke inteligencije

Borba protiv svetske gladi

Jedno od najpouzdanijih oruđa u borbi za okončanje svetske krize gladi je veštačka inteligencija. Može da analizira milione podataka kako bi odredio savršen usev, razvio seme, maksimizovao trenutni prinos i precizno kontrolisao primenu herbicida. Mnoge aplikacije su već u upotrebi, ali ovde ćemo istaknuti sistem ranog upozoravanja o ishrani (NEWS) koji koristi mašinsko učenje i velike podatke za identifikaciju regiona koji su pod povećanim rizikom od nestašice hrane usled kvara useva, rastućih cena hrane i suša.

10 primera veštačke inteligencije

Smanjenje nejednakosti i siromaštva

Iako je jedna od kritika zbog AI algoritama lјudska pristranost koja može da se uvede preko iskrivlјenih algoritama ili skupova podataka o treningu, AI zapravo može da pomogne u smanjenju nejednakosti. Projekat Centra za nauku o podacima i javnu politiku Univerziteta u Čikagu Aequitas i IBM-ov AI Fairness 360 su paketi otvorenog koda koji mogu da prate i ispravlјaju pristranosti. Pametni editor teksta Textio, koji čini opise poslova inkluzivnijim, pomogao je jednom izdavaču da poveća procenat žena regruta na 57 procenata, od samo 10% ranije. Imperial College of London obučava AI za prepoznavanje nejednakosti zasnovanih na uličnim slikama uslova života u gradovima, sa cilјem da te informacije konačno iskoriste za pobolјšanje situacije. Slično tome, AI analizira satelitske snimke u projektu Univerziteta Stanford kako bi predvideo regione siromaštva, koji mogu da utiču na ekonomsku pomoć. Još jedan način na koji AI/mašinsko učenje deluje na prevazilaženju siromaštva je kroz IBM-ovu Science for Social Good direktivu Simpler Voice za prevazilaženje nepismenosti.

Fairness 360

Uočite „Lažne vesti“

Tačno je: AI je engine koji prema masama gura „lažne vesti“, ali Google, Microsoft i ogromni napori Fake News Challenge koriste AI (mašinsko učenje i obradu prirodnog jezika) da bi automatski procenili istinitost članaka. Zbog trilijuna postova, Facebook mora da prati i zbog nemogućnost ručnog obavlјanja posla, kompanija takođe koristi veštačku inteligenciju kako bi pronašla reči i obrasce koji bi mogli da ukazuju na lažne vesti. Ostali alati koji se oslanjaju na AI u analiziranju sadržaja uklјučuju Spike, Snopes, Hoaxy i mnoge druge.

Fake News

Procenite medicinske slike

Uopšteno, veštačka inteligencija se na više načina koristi za pobolјšanje zdravstvenih sistema. Nemačka kompanija Siemens Healthineers vodeća je kompanija za medicinsku tehnologiju koja integriše AI u mnoge njene inovativne tehnološke tehnologije. Jedna od ovih tehnologija je AI-Rad Companion.4, asistent radiologa koji podržava rutinske zadatke čitanja i merenja na medicinskom snimanju. AI uvećava pregled medicinskih snimka kako bi se olakšao deo opterećenja radiologa koji su preopterećeni. Još jedna inovacija je AI-Pathway Companion5. Ovaj alat integriše uvide iz patologije, snimanja, laboratorija i genetike kako bi za svakog pacijenta pružio status i predložio sledeće korake na osnovu podataka.

10 primera veštačke inteligencije

Postavite prioritete nadogradnje

U USC Centru za veštačku inteligenciju u društvu (CAIS), AI je raspoređen kako bi otkrio kako da održava vodosnabdevanje Los Anđelesa u slučaju zemlјotresa. Kako gradska komunalna infrastruktura stari, projekat ima za cilј da identifikuje strateška područja za pobolјšanje mreže cevi, tako da je kritična infrastruktura (ona koja služi bolnicama, evakuacionim centrima, vatrogasnim i policijskim centrima) prioritetna za nadogradnju sa zemlјotres otpornim cevima. Ovo je problem gde je AI vičan u rešavanju simulirajući različite scenarije kako bi pronašao najbolјe rešenje.

10 primera veštačke inteligencije

PREPORUČI PRIJATELJIMA I GLEDAJ MTEL TELEVIZIJU GODINU DANA BESPLATNO !!!

Iskoristite akciju Agencije Joker, gledajte 12 meseci EX YU tv kanale samo za 99€, uz to Vam sleduje 2 meseca GRATIS DAZN!

Isprobajte MTEL televiziju 15 dana besplatno: https://mtel.shop/probaj-besplatno

Po ceni od samo 99€ (BEZ UGOVORNE OBAVEZE) nudimo vam godišnju pretplatu za MTEL televiziju, plus boks resiver, plus poštarinu i DVA MESECA GRATIS DAZN APLIKACIJEhttps://mtel.shop/akcija

Ako vam je lakše pozovite nas Mob/Viber/WhatsApp: +4915166036170.

Ostavite komentar

I accept the Privacy Policy