10 osnovnih tehničkih pojmova na koje trebate da se naviknete kao UX dizajner

Najčešći tehnički termini objašnjeni na jednostavnom srpskom jeziku.

Tehničke reči su svuda. Dolaze tokom sastanaka, e-maila i razgovora sa članovima. I mrzimo što se osećamo kao da smo naleteli na razgovor u kome svi znaju o čemu govore. Osim nas.
Obično je u ovim situacijama sve što vam treba je kratko i jednostavno objašnjenje. Kada su definicije jasne, efikasnije ćete koristiti vreme. I što je najvažnije smanjuje pogrešne komunikacije!
Evo 10 najčešćih tehničkih izraza s kojima svakodnevno možete da se susretnete.

1. Front-end VS. Back-end

Front-end i back-end su dva najčešće korišćena izraza u tehnološkoj industriji. Oni su poput dve strane istog novčića, ali oni definišu ono što radite kao programer.
Front-end razvoj se bavi detalјima vašeg web sajta ili aplikacije koje korisnici vide i sa kojima komuniciraju. To uklјučuje slike, navigacijske menije, dugmad itd. Što je bolјi vaš front-end, veće su šanse za dobro korisničko iskustvo.
Back-End razvoj se bavi stranom koja je skrivena od korisnika. Obuhvata složene zadatke poput čuvanja i organizovanja podataka. Back-end komunicira sa front-end-om kako bi bilo sigurno da Internet ispravno radi. Ako korisnik popuni obrazac na vašem web sajtu, back-end ga obrađuje i vraća relevantne informacije koje se zatim prikazuju na ekranu.

10 osnovnih tehničkih pojmova

Razlika između front-end-a i back-end-a.

2. Fullstack programer

Programer sa punim stekovima sposoban je da radi i na back-end i na front-end razvoju. Oni su vešti u oba i dovolјno detalјni da se usredsrede na bilo koju stranu. Lako je pronaći posao full-stack programera. Ali biti stručnjak s obe strane nije lako i biće potrebno puno rada.

10 osnovnih tehničkih pojmova

Razlika između Front End, Back End i Full Stack Developer od Think Future Technologies, ​​2020.

3. HTML (Hyper Tekt Markup Language)

Ljudi koriste jezik za komunikaciju. Isto tako računarski jezik za komunikaciju sa Internetom je jezik koji se naziva HTML ili jezik za označavanje hiperteksta. HTML nije programski jezik. Koristi se za organizovanje i formatiranje dokumenata poput Microsoft Word-a. HTML Prošao je kroz neke evolucije, a najnovija ažurirana verzija je HTML5.

4. CSS (Cascading Stile Sheet)

Iako HTML možemo da koristimo samo za dodavanje tekstualnih elemenata i stvaranje strukture sadržaja. CSS obrađuje izgled. To uklјučuje stilove poput boja, rasporeda, razmaka i animacija .

5. Javascript

Javascript upravlјa ponašanjem web sajta. To je programski jezik koji vam omogućava da primenite složene funkcije na mreži. Zamislite HTML kao okvir, CSS kao živopisno telo, a JavaScript kao ponašanje i način ponašanja.

6. API (Application Programming Interface)

API razmenjuje podatke između front-end-a i back-end-a. Takođe prima zahteve front-end-a i šalјe odgovor back-end-u. Drugim rečima, omogućava aplikacijama da razmenjuju podatke. To je poput komunikacijske usluge.

API

7. on-Premise VS. on-Cloud

On-Premise znači da preduzeće je domaćin sopstvenenom centru za podatke na sajtu. To je tradicionalni pristup gde morate da kupite i održavate interne servere. Morate da imate IT osoblјe kvalifikovano za održavanje i nadgledanje servera.
On-Cloud je termin koji se odnosi na računarske usluge koje se pružaju putem Interneta. To uklјučuje računarstvo, baze podataka, nadzor, sigurnost, umrežavanje itd. Glavna karakteristika cloud računarstva je da plaćate ono što koristite. Dobavlјač cloud usluga obično brine o sopstvenim troškovima održavanja.

10 osnovnih tehničkih pojmova

On-Premise VS. Cloud poređenje

8. SaaS (Software as a Service)

SaaS je najčešća upotreba usluge zasnovane na cloud-u. To je način pristupa aplikaciji putem internet pregledača. Ne morate da preuzimate softver na računar, tablet ili pametni telefon. SaaS omogućava korisnicima pristup podacima sa bilo kog uređaja koji ima internet vezu i web browser. Na primer, na Gmail se povezujemo preko web browsera, a celokupnu aplikaciju hostuje dobavlјač usluga Google. Kao korisnici, ne razvijamo i ne održavamo infrastrukturu.

SaaS

Popularni primeri Saas-a.

9. Server-side VS. Client-side

Sećate se front-end VS back-end-a? Razmislite o sinonimima na prednjoj strani i na strani klijenta, kao i o back-end i server-side sinonimima.

10 osnovnih tehničkih pojmova

Razlike između server-side VS. client-side..

10. GUI (Graphical User Interface)

GUI je desktop interfejs na kome vidite ikone, padajuće menije i prozore. To je sistem zasnovan na mišu gde pokazujete i kliknete šta želite da uradite. GUI objekti uklјučuju ikone, kursore, dugmad itd. Korisniji je od interfejsa komandne linije.

10 osnovnih tehničkih pojmova

Primer GUI-a

Ostavite komentar