12 načina da pobedite monotoniju i ostanete kreativni dok radite na dalјinu

Za neke lјude rad od kuće je idealna situacija koja im omogućava da napreduju profesionalno, i da imaju više vremena za održavanje zdravog ličnog života. Međutim, bez raznolikosti koju pruža svakodnevno putovanje na posao i lične interakcije sa kolegama, rad na dalјinu može da počne da se oseća monotono.

Kada rad na dalјinu počne negativno da utiče na vaš način razmišlјanja, to takođe može da ometa vašu sposobnost da inovirate, donosite zdrave odluke i osećate se zadovolјno u vašem poslu. Ako se osećate zaglavlјeno u dosadnoj rutini koja vam iscrplјuje kreativnost i energiju, niste sami.

Ovde članovi Forbes-ovog saveta trenera dele 12 saveta koji će vam pomoći da pobedite monotoniju i ostanete kreativni i energični dok radite od kuće.

1. Pravite pauze i krećite se

Postoji tendencija da se više radi i manje se kreće dok se radi od kuće. Uspostavlјanje dnevnog vremena početka i završetka posla, povremene pauze i prebacivanje radne stanice iz matične kancelarije u dnevnu sobu, spavaću sobu ili dvorište povremeno mi održava nivo energije i teku moji kreativni sokov. – Sam Adeyemi, Sam Adeyemi GLC Inc.

2. Odaberite aktivnost za brigu o sebi koja vam daje energiju

Izuzetno je važno da odaberete jednu aktivnost za samopomoć koja će vas obnoviti. Prekidanje rutine je važno i obavlјanje jedne aktivnosti svakog dana uveliko doprinosi promeni dana. Takođe je važno izabrati oblik brige o sebi koji nije povezan sa poslom. – X. Carmen Qadir, Coaching & Consulting Experience, LLC

3. Razmislite o tome da pozovete prijatelјa u saradnju

Istražite da pozovete prijatelјa da radi sa vama nekoliko sati nedelјno u jednom od vaših domova, i menjajte lokacije svake nedelјe. Ako nemate Zoom zamor, mogli biste da okupite nekoliko lјudi da rade zajedno na mreži. – Savitha Nanjappa, Success with Savitha

4. Delite vaše vreme

Ako žonglirate sa više prioriteta, želite da učite džiu-džicu u kalendar vaših sastanaka i osećate da vam je zdrav razum na dnevnom redu, za maksimalnu fleksibilnost, slobodu i kontrolu. Delјenje vremena može da vam pomogne da odvojite vreme za izvršavanje određenih zadataka, ublažite dosadu i iscrplјenost i učinite više, tako da možete da budete razumnija, kreativnija verzija sebe. – Laura M. Labovich, The Career Strategy Group

5. Pridržavajte se izazovnog radnog dana

Strogo se pridržavajte izazovnog radnog dana i nemojte da se uvlačite u zemalјske dužnosti. Osim što se bavite hitnim ili sigurnosnim pitanjima, morate da se prema vašem danu odnosite kao da ste u službenoj kancelariji. Ako biste obično izlazili na ručak sa klijentom dva puta nedelјno, učinite to. Siđite sa Zoom-a i izađite iz matične kancelarije da biste se sastali sa klijentima. Uklanjanje iskušenja za opuštanje, jelo i čišćenje mora da bude redosled dana. – John M. O’Connor, Career Pro Inc.

6. Institut Redovne „sesije razuma“

Institut „sesije razuma“ na delu. Jednostavno zadržite otvoreno vreme jedan do tri puta nedelјno kada svako može zajedno da pređe na poziv i ponudi kreativna rešenja problema ili ideje za projekat. Zamenom poslovičnog „hlađenja“ ili improvizovanih „kuhinjskih ćaskanja“ koje su nudile mogućnosti za predah, povezivanje i kreativnost dok smo bili u kancelariji, ove sesije pomažu svima da izađu iz svoje rutine. – Nicole Forward, Center for Creative Leadership

7. Uzmite pauze u razmišljanju za najbolјi učinak

Pauze u razmišljanju su neophodne za održavanje vrhunskih performansi. Napravite najmanje tri 15-minutne pauze tokom dana kako biste se potpuno isklјučili iz posla. Lagane vežbe, sanjarenje, crtanje i meditacija svi su korisni načini da napunite vašu dragocenu mentalnu energiju. Duža pauza od posla jednom mesečno, na primer tokom produženog vikenda, i potpuno isklјučivanje najbolјi su način da dopunite rezerve energije. – Erin Urban, UPPSolutions, LLC

8. Pratite rutinu namernog jutra

Smatram da mi namerna jutarnja rutina pomaže da izvučem najbolјe iz dana, lično i profesionalno. Meditacija, afirmacije, vizualizacija i rigorozna rutina vežbi pomažu mi da zadržim fokus, kao i da pokrenem moju kreativnu mišićnu memoriju za obavlјanje tog zadatka. Ako neko može čvrsto da se drži klјučne misije, povezane nagrade i razlozi obično služe kao motivatori. – Claudine Reid, PJ’s Community Service

9. Počnite „Odlazak na posao“ u vašoj kućnoj kancelariji

Odredite mesto kod kuće koje nazivate vašom kancelarijom. Pojavlјujte se svaki dan na vreme na poslu. Obucite se od glave do pete kao da idete u kancelariju, pa čak i nosite dezodorans ili parfem koji biste obično nosili na poslu. Nemoguće je to da učinite, a ne osetite srodnu energiju i pogon. Pravite prave pauze tokom dana i, kad završite, izađite iz kancelarije i vratite se „kući“. – Vinesh Sukumaran, Vinesh Sukumaran Consulting

10. Oslonite se na vaše snage kako biste se napunili

Oslanjam se na moje snage, primenjujem ih na poslu i punim energiju na način koji je u skladu sa mojim snagama. Istražite načine da vratite kreativnost i energiju u vaš profesionalni prostor. Na primer, vođen temama strateškog razmišlјanja u mom Gallup CliftonStrengths profilu i čitanjem visokokvalitetnih publikacija odmah će biti stavljen u kreativan i produktivan mod. – Chuen Chuen Yeo, ACESENCE

11. Promenite vaše okruženje

Promenite ga. Kada se naš posao i život u kući spoje, mnogima od nas je teško da zadrže njihovu energiju, angažman i fokus. Promena okruženja – čak i soba u vašoj kući – i pauze kako biste razbistrili um šetajući psa, telefonirajući dobrom prijatelјu, obavlјajući poslove ili ručajući napolјu mogu da vam pomognu da donesete promenu u vašu pažnju i kreativnost i zapalite iskru nazad vašem najbolјem sebi. – Jackie Insinger, Insinger Insights

12. Odaberite najbolјe vreme za obavlјanje određenih zadataka

Postoji mnogo strategija koje možete da koristite da biste bili kreativni i imali energije dok radite od kuće. Jedna posebna strategija je da osigurate da obavlјate teže zadatke kada vaše telo prirodno ima energije, na primer ujutru. Kada sačuvate zadatke koji vas prirodno motivišu u vremenima u kojima možda osećate zaostajanje, osetićete više energije i naći ćete više uživanja u poslu. – Susan Madsen, Jon M. Huntsman School of Business.

Ostavite komentar

I accept the Privacy Policy