12 SEO TEHNIKA ZA POVEĆANJE ORGANSKOG PROMETA

Da li ste obrađivali osnove i sada tražite SEO tehnike koje će vam pomoći da podignete organski saobraćaj na vašem sajtu na novi nivo u 2021? Kada prvi put pokrenete sajt (ili ste tek počeli da učite SEO), postoji čitav niz osnova koje treba da imate na mestu. Stvari kao što su:

 • Istraživanje klјučnih reči
 • Optimizacija oznaka naslova i meta tagova
 • Stvaranje optimizovanog sadržaja

Ali šta dalјe? Možda niste baš spremni da zaronite duboko u napredne SEO taktike, ali treba da podstaknete značajan rast organske vidlјivosti i rezultujućeg prometa? U ovom vodiču, mi ćemo vam podeliti 12 SEO tehnika koje mogu da vam pomognu da dopunite performanse vašeg sajta i korak po korak vas uputiti kako da izvršite svaku od ovih.

Konkretno, pogledaćemo:

 • 12 SEO tehnika koje treba da koristite 2021 

  • Pronađite stranice sa najbolјim performansama kod konkurenata
  • Obavestite vašu strategiju sadržaja koristeći Keyword Gap Analysis
  • Koristite digitalni PR da biste zaradili Authority Backlinks
  • Pobolјšajte svoj organski CTR koristeći PPC Testing 
  • Optimizujte se za ‘People Also Ask’
  • Ukradite Broken Backlinks vašeg konkurenta
  • Koristite Supporting Content da biste pokazali Topical Expertise
  • Koristite Internal Links za unapređivanje Page 2 rangiranja
  • Optimizujte Core Web Vitals
  • Učinite sve da napori vašeg PR tima rade za SEO i pretvorite spominjanje brendova u veze 
  • Optimizujte za pretragu slika
  • Očistite toksične veze

 

12 SEO tehnike koje treba da koristite 2021 

Ispod su tehnike na koje biste trebali da obratite pažnju kako biste povećali organski promet na vašem sajtu kako prelazimo u 2021. Oni nisu jedina SEO taktika koju ćete morati da koristite, ali ove tehnike treba da čine osnovni deo vaše strategije. Po tome da sprovedete svaku od njih, moći ćete da rade na pobolјšanju vaše vidlјivost i saobraćaja.

 

 1. Pronađite stranice sa najbolјim performansama kod konkurenata

Što više znate o SEO strategiji vaših konkurenata, to će vaš sajt biti bolјi.

Kada odvojite vreme da shvatite šta funkcioniše za web sajtove sa kojima se takmičite na SERP-ovima, možete vašu analizu da podignete na viši nivo i razumete zašto ovaj pristup deluje pre nego što upotrebite ovaj uvid za informisanje vašeg sopstvenog pristupa.

Jedno efikasno polazište je pronaći stranice sa najbolјim performansama kod konkurenata, tako da možete da razvijete sliku odakle dolazi njihov organski saobraćaj i čime je vođen. Analizirajući najbolјe stranice konkurencije, može da vas usmeri na sledeće stvari:

 • Jaz u sadržaju/klјučnoj reči
 • Jaz u vezi
 • Prilika da pobolјšate vaš postojeći sadržaj
 • Kanibalizacija klјučnih reči

Kako pronaći najbolјe stranice konkurencije? Možete da odete do alata SEMrush Organic Research i unesete URL konkurenta.

Organic Search

Ovo će vam pokazati procenjeni besplatni saobraćaj na sajtu i opšti pregled performansi, ali ovde želite da zaronite dublјe.

Otvorite karticu ‘Pages’ na ovom ekranu i sortirajte prema saobraćaju i videćete koje stranice imaju organske najbolјe rezultate na ovom domenu.

12 SEO tehnikaOvo je jednostavan način da saznate koje stranice privlače najviše prometa na konkurentske web sajtove. Ovaj uvid ćete morati da podignete na sledeći nivo da biste shvatili zašto ove stranice rade i kako možete da formirate strategiju koja krade deo ovog saobraćaja.

Shvatite ovo kao analizu mogućnosti ili prečicu da biste shvatili gde bi vaše najveće pobede mogle da budu zasnovane na aktivnosti konkurenta, umesto da započnete sa istraživanjem klјučnih reči.

Ovo funkcioniše jer vam pomaže da odredite potencijalna područja na kojima ćete usredsrediti vaše napore na nivou stranice, a ne na određenom nivou klјučne reči. Ova vežba takođe može da vam pomogne da pronađete druge web sajtove koje se takođe takmiče sa vašim, a koje možda niste smatrali konkurentnim.

Idite na karticu ‘Competitors’ na istom alatu i videćete listu konkurentskih domena, kao i uvide u broj uobičajenih klјučnih reči i procenjeni promet.

12 SEO tehnikaZatim možete da analizirate ove domene pojedinačno pomoću alata da biste stekli detalјan nivo uvida u stranice koje imaju najbolјe rezultate u vašoj industriji.

 

 1. Obavestite svoju strategiju sadržaja koristeći Keyword Gap Analysis

Kada je u pitanju kreiranje strategije sadržaja, obično ćete imati dva glavna područja fokusa:

 • Optimizacija postojećeg sadržaja
 • Kreiranje novog sadržaja

Iako je optimizacija postojećeg sadržaja često najefikasnije polazište (uostalom, lakše je uočiti dobitak od pobolјšanja sadržaja koji je već indeksiran nego potpuno novi delovi), većina web sajtova će doći do faze u kojoj su optimizovali sve njihove postojeće delove.

U ovom trenutku, vaši napori treba da se okrenu stvaranju novog sadržaja. Ali jedna od najvećih grešaka koje SEO-i prave prilikom kreiranja sadržaja je što to rade slepo. Treba da kreirate sadržaj sa svrhom i da budete u stanju da opravdate zašto svaki pojedini deo koji kreirate postoji. To znači odvojiti vreme za pažlјivo planiranje strategije stvaranja novog sadržaja.
Jedan od najbržih načina upravlјanja vašim sadržajem je sprovođenje analize praznina u klјučnim rečima koja će vam pomoći da vidite klјučne reči po kojima se vaši konkurenti rangiraju, a koje ne. Odatle možete da stvorite sadržaj oko ovih klјučnih reči i tema kako biste popunili prazninu.

Idite na SEMrush Keyword Gap Tool i unesite vaš domen uz najviše četiri konkurenta.

Keyword GapKliknite na ‘compare’ i videćete detalјan uvid u mogućnosti klјučnih reči. Ali posebno želimo da obratimo pažnju na mrežu poređenja.

12 SEO tehnikaVidite li filtere na vrhu mreže?

Oni mogu da vam pomognu da pronađete praznine u klјučnim rečima zajedno sa zaglavlјima tabele.

Missing‘ vam omogućava da vidite klјučne reči za koje se rangiraju svi vaši konkurenti, ali vi ne, dok ‘untapped‘ prikazuju klјučne reči za koje se svrstava bar jedan od ostalih.

Ovde se preporučuje da filtrirate prema ‘volume’ ili ‘KD%’ (težina klјučne reči), u zavisnosti od toga da li imate dovolјno ovlašćenja da se takmičite za velike pretrage. Ako ste novi sajt, kao primer, možda ćete želeti da cilјate niže KD% pojmove za pretragu.

Možete da koristite ove praznine u klјučnim rečima da biste informisali vašu strategiju sadržaja i pomogli vam da kreirate sadržaj sa kojim se takmičari rangiraju, ali koji trenutno nemate na mestu.

 

 1. Koristite digitalni PR da biste zaradili Authority Backlinks

Jedan od najvećih izazova sa kojima se SEO suočava je kako zaraditi authority backlinks u velikom obimu.

Backlinks ostaju jedan od tri glavna Google-ova faktora rangiranja, a iako postoji mnogo različitih strategija izgradnje veza koje mogu da vam pomognu da uspešno zaradite relevantne veze, ostaje činjenica da je mnoge taktike teško efikasno prilagoditi.

Kada pogledamo smernice Google-ovih šema veza, možemo jasno da vidimo da su preporuke sledeće:

Najbolјi način da drugi sajtovi stvore visokokvalitetne, relevantne veze do vaše je stvaranje jedinstvenog, relevantnog sadržaja koji prirodno može da stekne popularnost u Internet zajednici. Stvaranje dobrog sadržaja se isplati: Veze su obično urednički glasovi po izboru i što više korisnog sadržaja imate, veće su šanse da će neko drugi naći taj sadržaj vrednim za njihove čitaoce i povezati se do njega.

A jedna taktika koja vam može pomoći da zaradite urednički postavlјene veze stvaranjem sjajnog sadržaja je digitalni PR.

Shvatite ovo kao stvaranje i promociju sadržaja novinarima i izdavačima koji će želeti da pokriju i povežu iz njihovih članaka. Sadržaj kao što je:

 • Infografika
 • Istraživačke studije
 • Alati i kalkulatori
 • Uvidi stručnjaka

Ali zaista, sve je u tome da razmišlјate kao PR i izvršavate kao SEO. Digitalni PR ne odnosi se na promocijsko objavlјivanje delova sa saopštenjem za štampu, već na promovisanju povezanih sredstava sa solidnom strategijom dosega. Prava privlačnost je u tome što prava priča može da pruži značajan broj urednički zarađenih veza iz publikacija u kojima bi vaš sledeći kupac mogao da se druži na mreži.

Zapravo, samo pogledajte ovu kampanju kompanije Comparisun koja je zaradila veze sa 1k upućujućih domena.

BacklinksDigitalni PR donosi prednosti osim samo veza, uklјučujući:

 • Stvaranje referalnog saobraćaja
 • Stvaranje društvenog angažmana
 • Povećavanje svesti o brendu
 • Stavlјanje vas pred vaše kupce kada konzumiraju sadržaj na mreži
 • Generisanje prodaje

 

 1. Pobolјšajte svoj organski CTR koristeći PPC testiranje 

CTR se koristi kao faktor rangiranja i to je nešto za šta biste trebali da se optimizujete. Ali hajde da raščlanimo elemente koji mogu da utiču na stopu učestalosti klikova na vašem sajtu. To su obično:

 • Oznaka naslova
 • Meta opis

Barem su to oni nad kojima imate priličnu kontrolu (imajući u vidu da dodatni oglasni prostor, blokovi slika i slično mogu sve da spuste organske liste i rezultiraju nižim CTR-om). Ali kako znati koja će oznaka naslova ili meta opis pružiti najviši CTR?

Isprobajte je…

Iako ste to mogli da radite tokom dužeg vremenskog perioda vršenjem promena i merenjem rezultata, druge promenlјive mogu da uđu u igru. Ako ne želite predugo da čekate rezultate, možete da iskoristite PPC da biste testirali ove oznake naslova i meta opise.

Čak i ako ne vodite PPC kampanju kao posao, vredi uložiti budžet i postaviti oglase za skup stranica kako biste testirali različite naslove i opise. Oznake naslova i meta opise sa sličnim oglasima nećete dobiti sa oglasima zbog načina na koji su strukturirani naslovi i opisi oglasa, ali ćete kao primer dobiti neke moćne podatke oko klјučnih fraza i zaglavlјa.

Samo budite sigurni da ste pravilno postavili test da biste utvrdili šta ima najveći uticaj na stopu učestalosti klikova.

 1. Da biste odredili najbolјu oznaku naslova za upotrebu, testirajte najmanje tri različita naslova, ali neka opis ostane isti za svaki.
 2. Da biste odredili najbolјi opis za upotrebu, testirajte najmanje tri različita, ali naslov/podnaslov neka budu isti za svaki.

Sve dok primite dovolјno klikova na vaše oglase, moći ćete da prepisujete oznake naslova i meta opise koristeći ove podatke o učinku i pobolјšate vaš uobičajeni CTR.

 

 1. Optimizujte se za ‘People Also Ask’

SERP-ovi u 2020. prevazilaze ’10 plavih veza’ koje su nekada zauzimale Google-ovu prvu stranicu, a pametni SEO-i trebaju da rade kako bi iskoristili što veći broj SERP-ovih mogućnosti.

Jedna od ovih karakteristika koju SEO-ovi moraju da koriste je ‘People Also Ask’.

Prema senzoru SEMrush, prosečni procenat SERP-ova sa PAA porastao je na oko 40-42% i za računare i za mobilne uređaje . Ali ako niste upoznati sa šta je ‘People Also Ask’, sledeća pitanja se prikazuju na SERP-ovima:

12 SEO tehnikaPostoji čitav niz razloga zbog kojih biste trebali da obratite pažnju na PAA, uklјučujući:

 • Oni mogu da vam pomognu da se dva puta rangirate na stranici 1, s tim što je moguće zadržati PAA rezultat i rangiranje prve stranice, za razliku od istaknutih fragmenata.
 • Oni mogu da vam pomognu da se istaknete na vrhu SERP-a kao odgovor na pitanja koja vaši kupci postavlјaju, sa preko 75% rezultata PAA koji se prikazuju u prva tri rezultata.
 • Oni mogu da budu pokrenuti kao preciziranje upita za vrste pitanja koja Google možda pokušava da protumači.

Mnogi trgovci trenutno ne obraćaju pažnju na PAA, ali to znači da je to prilika da steknete konkurentsku prednost.

12 SEO tehnika

Možete da pročitate našu studiju o tome kako da maksimizujete ‘People Also Ask’ SEO mogućnosti da biste naučili kako da iskoristite ove mogućnosti za vaš web sajt. Ipak, pristup na najvišem nivou za osvajanje ove funkcije je:

 • Dobijte pregled postojećih SERP funkcija za vaše cilјne klјučne reči pomoću alata za praćenje položaja SEMrush i filtrirajte prema PAA da biste razumeli vaše mogućnosti.
 • Pronađite sve propuštene mogućnosti pomoću Organic Research alata da biste videli upite za koje ste se već plasirali, ali ne generišu PAA rezultate.
 • Okuplјajte ideje za kreiranje sadržaja koji posebno cilјa rezultate PAA pomoću Keyword Overview alata.
 • Uverite se da se kopija vaše stranice obraća određenom korisničkom upitu sa stanovišta SEO-a pomoću SEMrush SEO Writing Assistant-a.

 

 1. Ukradite Broken Backlinks vašeg konkurenta

Već smo razgovarali o tome kako teško može da bude stvaranje kvalitetnih povratnih veza, ali jedna od sjajnih taktika koju možete da koristite je varijanta izgradnje neispravnih veza.

Iako se ova taktika obično zasniva na pronalaženju neispravnih veza, stvaranju sadržaja koji odgovara vezi i pružanju pomoći da se preusmeri na vaš deo (umesto na onaj koji je mrtav), postoji okretanje koje možete da iskoristite da biste ga dobili prednost: pronalaženje veza koje vode do 404 stranice na web sajtovima vaših konkurenata.

Unesite domen konkurenta u alatku SEMrush Backlink Analitics, idite na karticu ‘indexed pages’ i označite polјe ‘Target URL error’.

Indexed PagesTo su stranice koje vraćaju 4XX grešku i zbog toga ne dobijaju PageRank preko veza koje vode na njih.

Razvrstajte ovo po domenima i videćete broj domena koji upućuju do ove određene stranice. Ima smisla započeti sa ovom metrikom s obzirom da su jedinstveni referentni domeni jedno od bolјih merila uspeha u izgradnji veza.

Pogledajmo glavni primer na ovoj listi. Otvorite link i jasno možemo da vidimo da je ovo 404:

12 SEO tehnikaKliknite link na alatu koja će otvoriti određene uvide za ovu URL adresu. Kliknite na karticu ‘backlinks’.

BacklinksOvde ima smisla da se ovo filtrira pomoću ‘follow’ linkova.

Ovo su prilike da se obratite i predložite sličan vaš sadržaj (možda ćete morati da ga napravite) koji bi mogao da zameni neispravnu vezu.
Na kraju, ovo možete da pozicionirate kao pomoć u sprečavanju lošeg korisničkog iskustva u slučaju da posetilac klikne na mrtvu vezu na njihovom sajtu.

 

 1. Koristite Supporting Content da biste pokazali Topical Expertise

Google želi da rangira najbolјi rezultat za bilo koji upit za pretragu i zato vam je toliko važno da razmišlјate o optimizaciji za teme, a ne samo za pojedinačne klјučne reči.

Morate da pokažete aktuelnu stručnost da biste imali šanse da se rangirate na vrhu SERP-a za vaše „novac“ klјučne reči, a to znači upoznavanje sa konceptom podržavajućeg sadržaja. Upoznati ste sa klasterima tema?

U suštini, ovo je proces stvaranja sadržaja klastera koji je interno povezan natrag na stranicu stuba. Ovo su dublјe stranice koje odgovaraju na specifična pitanja o vašoj širokoj temi i vode natrag na glavnu stranicu stuba. Ova strategija vam omogućava da takođe kreirate sadržaj koji je optimizovan za klјučne reči sa dugim repom.

Zamislite da podržavate sadržaj kao delove koji dodaju aktuelnu dubinu vašem sajtu i demonstriraju Google-u (i korisnicima) da ste stručnjak u vašoj oblasti. Međutim, važno je da zapamtite da ovaj sadržaj ne mora uvek da se kreira na osnovu uvida u istraživanju klјučnih reči.

U stvari, objavlјivanje sadržaja oko novih prelomnih trendova ili podtema jednako je važno kao i pisanje članaka koji mogu da steknu privlačnost na društvenim ili drugim kanalima.

Podržavajući sadržaj sam po sebi možda neće da pokreće hilјade pogodaka iz organske pretrage svakog meseca, ali može da pomogne vašim glavnim stranicama da se bolјe rangiraju i zarade njihov sopstveni promet putem drugih kanala ako se pravilno promovišu.

 

 1. Koristite interne veze za unapređivanje Page 2 rangiranja

Da li imate klјučne reči koje se rangiraju na stranici 2 i koje treba pojačati na prvoj stranici SERP-a? Dodavanje internih veza koje vode na ove stranice moglo bi da vam pomogne da to postignete.

Interno povezivanje prolazi i PageRank (autoritet veze) i signale relevantnosti. Interno povezivanje je masovno nedovolјno iskorišćena SEO tehnika i često je dovolјno da se vidi kako ove stranice 2 rangiranja preskaču na stranicu 1.

Da biste iskoristili prednosti internog povezivanja, prvo treba da pronađete mogućnosti za povećanje pozicija na stranici 2.

Unesite vaš domen u SEMrush Organic Research Tool i kliknite na karticu ‘positions’.

Trebali biste da vidite red filtera.

Organic Search PositionsIz filtera ‘positions’ odaberite #11-20. Ovo vam onda daje listu onih rangiranja upita za pretragu na stranici 2 koji bi mogli da imaju koristi od pojačanja internog povezivanja.

Vrhunska prilika koju ovde vidimo je 14. mesto na mestu ‘student loans’.

Hajde da uzmemo ovo kao primer.

Želimo prvenstveno da prosledimo ovlašćenje za vezu, pa pogledajmo uvide iz Backlink Analytics Tool za domen, klikom na karticu ‘indexed pages’ sortirane prema upućujućim domenima.

Ovde tražimo relevantne stranice do kojih su vodili drugi web sajtovi.

Ovu stranicu (Sofi’s Student Loan Debt Survey) povezalo je 63 jedinstvenih domena:

BacklinksIznenađujuće je da sadržaj na stranici ne vodi do stranice koja se rangira za ‘student loans’. Ovo je propuštena prilika, posebno kada postoji savršen način da se to prirodno uradi unutar sadržaja.

12 SEO tehnikaPregledajte najbolјe povezane stranice na vašem sajtu i dodajte interne veze gde god je to moguće. Ali verovatno postoje i druge mogućnosti, takođe. One koje prolaze kroz aktuelnosti. Idite na Google i pokrenite sajt: potražite vaš domen i cilјanu klјučnu reč.

GoogleTo su stranice koje Google smatra relevantnim za upit. Preradite ih, i ako nema interne veze, obavezno je dodajte.

Google Search

9. Optimizujte Core Web Vitals

2021. godine, Core Web Vitals će postati signal rangiranja, uz nekoliko pokazatelјa koji utiču na iskustvo stranice, zajedno sa njima, uklјučujući:

 • Prikladnost za mobilne uređaje
 • Bezbedno pregledanje
 • HTTPS
 • Nametlјivi intersticiji

Mnoge od ovih će vam biti poznate i optimizujuće već neko vreme, ali core web vitals je klјučno područje fokusiranja koje biste trebali da uzmete u obzir upravo sada.

Pokrenut ranije ove godine, Core Web Vitals predstavlјaju skup pokazatelјa o brzini, odzivu i vizuelnoj stabilnosti, definisani kao:

 • Najviše sadržana boja:
  Ovo je vreme potrebno za učitavanje glavnog sadržaja stranice. U idealnom slučaju, ovo će biti 2,5 sekunde ili brže.
 • Kašnjenje prvog unosa :
  Ovo je koliko je potrebno da stranica postane interaktivna, što je idealno manje od 100 milisekundi.
 • Kumulativno pomeranje rasporeda:
  Ovo se odnosi na količinu pomeranja rasporeda vizuelnog sadržaja stranice koja je neočekivana, s tim što je idealno manje od 0,1.

Google-ovim rečima:

Core Web Vitals su podskup Web Vitals koji se primenjuju na sve web stranice, trebali bi da ih mere svi vlasnici sajtova i biće prikazani u svim Google alatkama. Svaki od Core Web Vitals predstavlјa različit aspekt korisničkog iskustva, merlјiv je na terenu i odražava iskustvo stvarnog kritičnog ishoda usmerenog na korisnika.

A sada ćete pronaći pokazatelјe Core Web Vitals vidlјive u Google Search Console ispod ‘enhancements’ menija.

12 SEO tehnika

 1. Učinite sve da napori vašeg PR tima rade jače za SEO i pretvorite pominjanja brendova u veze 

Većina preduzeća se povremeno spomene u onlajn štampi, čak i ako ne radi aktivno na PR strategiji.

Kada imate PR tim koji radi na promociji vašeg poslovanja, gotovo uvek postoji prilika da ovi napori napornije rade iz perspektive SEO-a. Nažalost, neće svi izveštaji u štampi voditi do vašeg web sajta. Ponekad ćete biti samo spomenuti.

Iako će ovo gotovo sigurno zadovolјiti cilјeve stručnjaka za odnose s javnošću, SEO-i razumeju snagu urednički zarađenih veza. Pa, pogledajmo zašto se spominjanje marki često koristi od strane novinara, a ne linkova:

 • Ne postoji ništa što može bi moglo da se poveže (sredstvo koje dodaje vrednost kada je povezano)
 • (Vremenski potisnuti) novinar se jednostavno nije povezao

Definitivno je moguće pominjanje brendova pretvoriti u veze; samo treba da usredsredite vaše napore na ubeđivanju publikacije da vaša veza dodaje vrednost.

Pa, odakle da počnete?

Spominjanja brendova možete da pronađete pomoću SEMrush Tool Monitoring Tool-a. Podesite domen i moći ćete da vidite sva pominjanja vašeg brenda koja su pronađena na mreži, ali gde ovo postaje zaista korisno je kada filtrirate i prikažete samo one sa ‘no links‘ ka web sajtu.

12 SEO tehnikaOvo će vam tada pokazati sva pominjanja koja ne vode do vašeg sajta. Gledajte na ovo kao na mogućnosti za dopiranje i pretvaranje u vezu.

Finance Cloud MarketOdavde možete da dodate ove veze direktno u SEMrush Link Building Tool da biste slali vašu e-poštu sa kontaktima i nadgledali napredak.

 

 1. Optimizujte se za pretragu slika

Ako se ne optimizujete za pretragu slika, velika je šansa da ćete propustiti mogućnosti za privlačenje prometa iz izvora koji vaši konkurenti verovatno ne uzimaju u obzir. Ne zaboravimo takođe da je vizuelna pretraga velika stvar.

Iako bi mnogi mislili da je SEO za slike označavanje vaših slika alt oznakama, to ide daleko dalјe od ovoga. Ako pravilno optimizujete slike vašeg sajta, imate realne šanse da ćete moći da se istaknete na istaknutim SERP-ovima.

Pa, odakle da počnete?

Čitanje našeg vodiča za SEO optimizaciju slika pomoći će vam da zaronite duboko u taktiku koju biste trebali da koristite za optimizaciju slika vašeg sajta, ali ukratko, morate da razmotrite:

 • Alt tagove
 • Imena datoteka
 • Promena veličine slika do potrebnih dimenzija
 • Smanjivanje veličina datoteka
 • Kreiranje mape slike sajta
 • Hostovanje slika na CDN-u

Iako bi povratak i optimizacija postojećih slika mogli da potraju, napravite postupak tako da se prilikom dodavanja i otpremanja novih slika na vaš sajt od početka označavaju ova polja.

 

 1. Očistite toksične veze

Baš kao što povratne veze mogu da pomognu da se vaš web sajt rangira na Google-u, pogrešna vrsta veza takođe može da našteti vašem rangiranju.

Ako pogledamo Google’s Link Schemes vodič, možemo da vidimo njihov stav na vezama za koje se smatra da su neprirodne ili toksične:

Sve veze namenjene manipulisanju PageRank-om ili rangiranjem stranice u rezultatima Google pretrage mogu da se smatraju delom šeme veza i kršenjem Google-ovih smernica za webmastere. To uklјučuje svako ponašanje koje manipuliše vezama do vašeg sajta ili odlaznim vezama sa vašeg sajta.

U najbolјem slučaju, ove veze biće ignorisane. U najgorem slučaju, mogle bi da naštetite vašem rangiranju.

Ako vaš sajt ima toksične veze u profilu veza, preporučujemo vam da odvojite vreme da ih očistite. Ali hajde da pogledamo neke od razloga zbog kojih vaš sajt uopšte može da ima toksične veze:

 • Veze koje su kuplјene (ili primlјene u zamenu za darovite proizvode)
 • Izgradnja veza koristeći tekst sidra sa tačnim podudaranjem
 • Kampanje za velike članke ili kampanje za postavlјanje gostiju
 • Negativni SEO
 • Niskokvalitetne taktike direktorija ili obeleživača sajtova

Otrovne veze možete da pronađete pomoću SEMrush Backlink Audit Tool-a.

Podesite domen pomoću alata i videćete uvid u potencijalnu toksičnost vašeg profila veze, uklјučujući jasno raščlanjivanje kako se vaš profil veze razgrađuje u pogledu rizika.

Overall Toxicity ScoreOdatle možete da pregledate veze za koje se smatra da su otrovne i dodate one koje znate da su prirodne na belu listu ili preselite na vašu  ‘remove list’ da biste dosegnuli i poslali zahteve za uklanjanje povratnih veza vlasnicima domena. Alat će vam automatski pružiti kontakt podatke za sajt.

PREPORUČI PRIJATELJIMA I GLEDAJ MTEL TELEVIZIJU GODINU DANA BESPLATNO !!!

Iskoristite akciju Agencije Joker, gledajte 12 meseci EX YU tv kanale samo za 99€, uz to Vam sleduje 2 meseca GRATIS DAZN!

Isprobajte MTEL televiziju 15 dana besplatno: https://mtel.shop/probaj-besplatno

Po ceni od samo 99€ (BEZ UGOVORNE OBAVEZE) nudimo vam godišnju pretplatu za MTEL televiziju, plus boks resiver, plus poštarinu i DVA MESECA GRATIS DAZN APLIKACIJEhttps://mtel.shop/akcija

Ako vam je lakše pozovite nas Mob/Viber/WhatsApp: +4915166036170.

Ostavite komentar

I accept the Privacy Policy